Männen i mitt liv...


Plötdligt så har du nått fram till en dag,
då du ligger och tänker som jag.
farför längtar du så,
när det går så fort endå?


RSS 2.0